การติดต่อขนส่งกรณีพบปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ

  • ไปรษณีย์ไทย โทร.1505 Email : [email protected]
  • Shopee SPX Call Centre โทร 02-0178399
  • Flash Express ติดต่อสอบถามฝ่ายบริการ Call Center ที่เบอร์ 1436
  • เคอรี่ เอ็กซ์เพรส สายด่วนโทร. 1217 หรือ โทร 02 238 5558; อีเมล์ [email protected]
  • J&T Express Call Center : 1470 หรือ 02-009-5678​
  • DHL eCommerce Call Center โทร : 02 029 0999